česky  německy 
19.6.2018 00:00 - 30.9.2018
Letní květena Šumavy

29.6.2018 15:00 - 31.8.2018
1.REPUBLIKA - charitativní výstava fotografií

30.6.2018 10:00 - 1.9.2018
Zámecká herna pro rodiny s dětmi

1.7.2018 00:00 - 31.8.2018
Příměstský tábor

14.7.2018 16:00 - 1.9.2018
Zahájení výstavy Paměť Davidovy hvězdy IV.Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví
Hartmanice 75
342 01  Sušice

telefon: 0420 376 593 218
 Hyperlink Email Cyklostezky Kemp Koupaliště Restaurace Hipoturistika 

Obec Mochtín leží v Plzeňském kraji, cca 7 km jihozápadně od Klatov při silnici I. třídy č. 22. Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 450 m. n. m. Obec je obklopena malebnou přírodou podhůří Šumavy a je situována v mírném údolí ze tří stran sevřena okolními kopci, pouze směrem ke Klatovům se obzor mírně otevírá. Kopce na obzoru jsou zpravidla zalesněny a svou tmavou zelení kontrastují s mozaikou polí a luk.

Do správního území obec Mochtín spadají obce Bystré, Hoštice, Hoštičky, Kocourov, Lhůta, Mochtín, Nový Čestín, Srbice, Těšetiny, Újezdec.  V současné době katastrální území celé obce činí 2 396 ha. V Hoštičkách a Srbicích je postaveno 60 rekreačních chat.

První zmínky o naší obci jsou velmi kusé. Její vznik je pravděpodobně mnohem starší, z té doby však nejsou písemné doklady. Mochtín je ves prastarého původu, která byla v nejstarších dobách samotným statkem. V r. 1398 koupil Mochtín pan Půta z Dolan. Z té doby také pochází první písemná zmínka o Mochtínu.

„Mochtín s okolím založen byl v nejdávnějších dobách, to jest v dobách pohanských...Do doby té klade se i založení Mochtína a mnohých obcí v okolí našem, zvláště Těšetin, Srbic, Oujezdce a Kocourova...Známo, že v dobách husitských válek byl i Mochtín s okolím pod Protivou z Tešetína místem krvavé bitky s císařským vojskem, táhnoucím na husitské Klatovy. Za doby císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. zde povstaly teprve pravé selské statky, však ale pro ně také větší roboty, starosti a lopoty. Jen málo, a to obyčejně hostince byly robot zbaveny, ale za to starati se musely, aby pivo z panských pivovarů čepovaly. Mochtín byl velká ves s 31 čísly. Císař František I. nechal stavět v r. 1808 od Domažlic přes Klatovy do Třeboně silnici a to směrem nejkratším. Aerární silnice vedla přes Mochtín k Horažďovicům. V raném Mochtíně počal nový ruch...“
(citace projevu říd. uč. Em. Prexlera).

Politická obec Mochtín se skládala z osad Mochtína, Těšetin a Lhůty. Obec tvořily původně zemědělské usedlosti. Typ výstavby bychom mohli označit, jako lánovou, popřípadě řádkovou – dvouřadou. Před třicetiletou válkou (1618 – 1648) se v obci nacházelo 25 selských gruntů, všechny původní usedlosti do roku 1744 postupně vyhořely.
 
V Mochtíně byla provozována zájezdní hospoda v čp. 1. Od r. 1704 do r. 1728 vlastnila formanskou hospodu rodina Mayerů. Z rodu Mayerů pochází básník JUDr. Rudolf Mayer (1837 – 1865). V sále čp. 1 tzv. hospody „U Vlčků“ vzniklo v roce 1949 stálé kino, po jedenácti letech byl stálý provoz ukončen a promítalo se jen občasně. Dodnes je zachované ozdobné průčelí původního dvora.
 
Naproti formanské hospodě poskytovala své služby soukromá kovárna. Objekt kovárny je zachován do dnešní doby.

Mochtín měl na přelomu 18. a 19. st. Prexlerovu cihelnu - „V hliníku“, továrnu Günterů na cikorii (1804), mlýn čp. 22, zaniklý mlýn pod zahradou čp. 6 a mlýn v továrně na cikorii, který byl později přestavěn na lihovar. Tyto objekty přestaly časem plnit svoji funkci.

Mochtín poskytuje svým obyvatelům kvalitní podmínky pro život. Zájem o obec v posledním desetiletí roste. Je to způsobné především vhodným umístěním obce, nedaleko bývalého okresního města Klatovy i dobrou dopravní dostupností díky silnici I. třídy č. 22. V současné době prochází obec výrazným rozvojem v oblasti bydlení a s tím spojené infrastruktury. Výhodná poloha obce nabízí občanům kvalitní autobusové spojení – směr Klatovy-Sušice-Horažďovice.

V Mochtíně funguje mateřská i základní škola (1. – 5. ročník) s družinou a školní jídelnou, do vyšších tříd a za vyšším vzděláním dojíždějí děti hlavně do nedalekých Klatov. Školství má v obci dlouhou tradici, v r. 2006 jsme si připomněli 190 let od otevření první filiální školy v Mochtíně. Postupem času i budova „Filiální jednotřídka“ z r. 1839 neodpovídala kapacitě, ani novým požadavkům státního školství. Proto byla postavena nová budova školy čp. 37, která byla r. 1877 slavnostně otevřena jako škola dvojtřídní. V  roce 2007 si obec připomněla výročí 130 let od tohoto významného okamžiku, neboť budova slouží žákům dodnes. ZŠ navštěvuje ve školním roce 2007/2008 36 žáků. Budovu školy zdobí od r. 1911 obraz
„Komenský poučuje mládež“ a nad ním nápis „Škola základ života“, který v r. 1936 nahradil původní nápis „Škola mé štěstí“. Mateřská škola byla zřízena po druhé sv. válce v budově ZŠ. Samostatné budovy čp. 80 se dočkala až r. 1983, součástí budovy MŠ je také školní jídelna, která slouží pro děti ZŠ i MŠ.

Obecní úřad sídlí od r. 2003 v nové budově čp. 105. Součástí budovy je zasedací místnost, veřejná knihovna a v půdní vestavbě 3 obecní byty.

V obci své služby poskytuje „poštovna“ v budově čp. 16. Dříve zde byla provozována občasná ordinace dětského lékaře, dnes se zde nachází kadeřnictví, kosmetický salón a byt. V obci Mochtín jsou otevřeny dva obchody, 2 pohostinství. Dále je zde možné využít služby truhlářství, sklenářství, autoopraven, opravny zemědělských strojů i služeb stavebního projektanta. Elektrifikace obce Mochtín byla dokončena v r. 1930. Plynofikace obce byla provedena v letech 1999 – 2000, kromě částí Těšetiny a Lhůta. Obec je zásobena pitnou vodou z vlastních vrtů v částech Mochtín, Kocourov, Bystré. V roce 2007 byla do zkušebního provozu uvedena také úpravna vody Mochtín, která by měla zkvalitnit pitnou vodu z místních vrtů. V ostatních částech je zásobování pitnou vodou z individuálních zdrojů.
 
V obci se působí následující spolky: 

 •  TJ Sokol Mochtín (1911) 
   Myslivecké sdružení Mochtín (1954) v r. 1979 se sloučilo 
   s Mysliveckým sdružením Sobětice 
   Myslivecké sdružení Nový Čestín 
   Český svaz žen Mochtín (1977) 
   Spolek mochtínských dědů (1977) 
   Sbor dobrovolných hasičů Mochtín (1921) 
   Sbor dobrovolných hasičů Kocourov 
   Sbor dobrovolných hasičů Hoštice 
   Sbor dobrovolných hasičů Srbice 

V Mochtíně a jeho okolí se tradičně pořádají sportovní a kulturní akce: 

 • Memoriál Zdeňka Hrdličky- Fotbalový turnaj (červen) 
  Přespolní běh (květen) 
  Po Mochtínské lávce přes rybník (červenec - 1x za 4 roky) 
  Rockové léto – letní parket v Lipkách (červenec – srpen)
  hasičské soutěže   (červen – září) 
  rybářská soutěže (září) 
  masopust v Hoštičkách (únor)
  Babský bál v Hoštičkách (únor, březen)

Okolí obce Mochtín je protnuto širokou nabídkou možností trávení volného času. Je zde pestrá nabídka cyklotras a turistických tras. V nedalekém Kocourově již několik let funguje rekreační areál Koňský dvůr – Bukovák (http://www.konskydvur.cz/), který nabízí ubytování, vyžití pro děti i dospělé a v zimních měsících je zde v provozu lyžařský areál s 600 m dlouhou sjezdovkou (http://www.skikocourov.cz/).

Kulturně-rekreační areál „V lipkách“ zahrnuje hřiště pro děti, parket s pódiem a příslušenstvím i základnu pro hasičský sport. Poskytuje zázemí nejen dětem a rodičům, ale také návštěvníkům kulturních akcí pod širým nebem i sborům SDH. V areálu se nachází také bývalé koupaliště z r. 1964, které dnes slouží jako požární nádrž. V těsné návaznosti na kulturně rekreační areál najdeme sportovní areál TJ Sokol Mochtín. Jeho součástí je fotbalové hřiště se zázemím, tréninkové hřiště a hřiště na míčové hry. Nově bylo v roce 2007 uvedeno do provozu víceúčelové hřiště s umělým povrchem s dotací z programu KÚPK.

 

 Mochtín Kolinec Velhartice Vrhaveč Petrovice u Sušice Chlistov Mokrosuky Hlavňovice Běšiny Týnec Hartmanice Hrádek
 


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti.