česky  německy 
19.6.2018 00:00 - 30.9.2018
Letní květena Šumavy

29.6.2018 15:00 - 31.8.2018
1.REPUBLIKA - charitativní výstava fotografií

30.6.2018 10:00 - 1.9.2018
Zámecká herna pro rodiny s dětmi

1.7.2018 00:00 - 31.8.2018
Příměstský tábor

14.7.2018 16:00 - 1.9.2018
Zahájení výstavy Paměť Davidovy hvězdy IV.Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví
Hartmanice 75
342 01  Sušice

telefon: 0420 376 593 218
 Hyperlink Email Cyklostezky Restaurace 

Ves se nachází v povodí horního toku řeky Úhlavy na severozápadním pahorku hory Úliště (685 m) v nadmořské výšce 480- 530 m, vzdušnou čarou 5,5 km jihojihozápadně od Klatov. Geologickým podložím Týnce a jeho nejbližšího okolí je rula s častými ložisky (čočkami) vápence (wollastonitu). Poloha Týnce je dominantní nad údolím Úhlavy.

První písemná zmínka o Týnci (u Klatov) je ve falsu z 13. století datovaného rokem 1227, jímž je žádán papež Řehoř IX.o potvrzení majetku kláštera benediktinek u sv.Jiří na hradě Pražském. Druhá písemná zmínka je v dopisu z 2.7.1233, jímž papež Řehoř IX.majetek kláštera benediktinek u sv. Jiří na hradě Pražském potvrzuje.

V majetku tohoto ženského kláštera zůstal Týnec pravděpodobně do roku 1305, kdy klášter dostal od krále náhradu za vsi Beňovy, Horky a Novákovice, které král Přemysl Otakar II. zahrnul do šosu (území) města Klatov. Ve 14.století jej získal rod vladyků, kteří se podle vsi nazývali „z Týnce“. Po r.1420 se Týnec stal součástí panství Klenová a v 1.polovině 16.století zcela zpustl. 1554 jej koupil rytíř Bořivoj Rochce z Otova.

Od r.1584 byl vlastníkem Týnce Jan Vidršpergár z Vidršperka. Do jeho rodiny se přiženil Vilém Albrecht z Kolovrat Krakovský, jenž po r.1624 panství Týnec vlastnil. Nechal  zbarokizovat kostel a postavit věž, do níž pořídil tři zvony (1666-69). Od šedesátých let 17.stol. se z Týnce stalo mariánské poutní místo.

Fideikomisní panství Týnec zdědil druhorozený syn hrabě Maxmilián Norbert, jehož rod vlastnil Týnec do r.1869. Na přelomu 17.a 18.století nechal v Týnci postavit reprezentační zámek. Kromě pozdějších rokokových úprav tato stavba vrcholného baroka zůstala bez podstatných změn.

Od r.1869 zámek a týnecký velkostatek byly pronajaty. Po r.1887 zadlužené panství převzal hrabě Leopold z rodu hraběte Františka z Kolovrat Krakovského, prvorozeného syna Vi-léma Albrechta. 1927 byl týnecký zámek prodán a manželi Polívkovými adaptován na hotel „Zámek Týnec“, který v době hospodářské krize zanikl. V r.1937 jej získala církev evangelická-metodistická pro sirotčinec. V letech 1951-1990 zámek vlastnila armáda, od r.1990 je v soukromém vlastnictví.

Podrobný popis památek, které můžete navštívit najdete v bodě menu "Cestovní ruch - Historické památky".

V současnosti je Týnec samostatnou obcí s osadami Horní Lhota, Loreta, Rozpáralka a Týnec. 1.1.2009 v obci žilo 336 obyvatel. Obec je zajímavá jak svou historií, tak i z hlediska turistického ruchu.

Obec Týnec turistům nabízí volbu vybrat si z výletu po okolí na značené cyklotrase nebo možnost napojit se na blízkou trasu hipostezky.

 

 Mochtín Kolinec Velhartice Vrhaveč Petrovice u Sušice Chlistov Mokrosuky Hlavňovice Běšiny Týnec Hartmanice Hrádek
 


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti.