česky  německy 
19.6.2018 00:00 - 30.9.2018
Letní květena Šumavy

29.6.2018 15:00 - 31.8.2018
1.REPUBLIKA - charitativní výstava fotografií

30.6.2018 10:00 - 1.9.2018
Zámecká herna pro rodiny s dětmi

1.7.2018 00:00 - 31.8.2018
Příměstský tábor

14.7.2018 16:00 - 1.9.2018
Zahájení výstavy Paměť Davidovy hvězdy IV.Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví
Hartmanice 75
342 01  Sušice

telefon: 0420 376 593 218


Historické a přírodní památky

Horní Lhota 
1.
 Obecní kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1894.
2. Jímací studna vodovodu týneckého velkostatku z poč. 18. století, obnovena 1889.
3. Zbytky podzemního dolování (nepřístupné).
4. Sudův kříž nad Horní Lhotou z r. 1852 (Joachim SUDA) -  49°20´20,7 – 13°16´52,8.
5. Kříž Nových u Horní Lhoty z r. 2001.

Loreta
1.
 Zřícenina kaple sv.Jana Nepomuckého z 1.třetiny 18. století. V současnosti ve vlastnictví   církve evangelické-metodistické. Stavitelem byl pravděpodobně Antonín GILMETI. Uvedena již na mapě z r. 1720. V r. 1783 zrušena, r. 1790 odstrojena a ponechána zkáze.
2. Přírodní a technická památka Loreta (rostliny, jámy po povrchové těžbě vápence, nepřístupný podzemní důl, v jehož prostorách zimují netopýři) - 49°21´25,5–13°16´50,4.
3. Loretánská kaple z roku 1711. V r. 1783 zrušena, stavba r. 1790 prodána Václavu Helmingerovi za 30 zlatých. Na žádost občanů r. 1830-37 obnovena - 49°21´42-13°16´49.
4. Soustava čtyř rybníků pod lesem V Oborách.
5. Kovandův kříž z r. 1879 (Jan ŠINDELÁŘ z Týnce č.p. 18) - 49°15´40-13°16´56. 
6. Kříž mezí lípami z roku 1845 při cestě z Lorety do Horní Lhoty (Arnoštka KOLOWRATOVÁ - vyhlídka do kraje).
7. Boží muka sv. Anny asi z r. 1885 (při silnici do Týnce, P.Josef Formánek) -  49°21´43,8-13°16´22,9.

Týnec
1.
 Kolovratský zámek" z počátku 18. století, (vrcholné dílo pozdního baroka-nemovitá památka), nepřístupný. Archeologický průzkum v prostoru čestného dvora (před zámkem) zjistil osídlení Týnce již v l.polovině 9. stol a mnoho artefaktů z osídlení ve 13.století, 49°20´51-13°15´41. Areál zámku zahrnuje:
1a „Úřednický dům" zvaný též starý zámek č.p.2 z poloviny l7.století
            (nepřístupný).
1b Bývalý pivovar prvně připomínaný 1633, nyní č.p.3, nepřístupný.
     Mládí tam prožili básník František KUCHYŇKA-Týnecký a Rudolf KUCHYNKA, restaurátor;
1c Domek zahradníka s podzemními sklepy, nyní č.p.5 (nepřístupný).
1d Brána na dřívější cestě z poč. 18. století.
1e Zámecký park (3 ha) založen kolem r. 1800 s vyhlídkovým pavilonem z r. 1845, (nepřístupný).
2. Kostel  z l. poloviny 14. století, zbarokizovaný v 17.století a v polovině 18. století (nemovitá památka). Věž přistavena kolem roku 1660 VILÉMEM ALBRECHTEM Krakovským z Kolovrat. Na věži zvony z let 1666-1669, současné hodiny z r. 1932. Hlavní movité památky: Hl.oltář spodní část 1630, horní 1660-70, vedlejší oltáře z 1.pol.18.stol., křtitelnice z r.1678, dvéře 1617, zázračná soška Madony s Ježíškem 1460-70-není, obložení oratoře z r.1674, balustráda 1730-51, varhany s erby z r.1805 aj. 49°20´43,5-13°15´34, 522 m n.m. Areál nemovité památky zahrnuje:
2a Hřbitovní zeď s barokní branou z r. 1751.
2b Hřbitov – hrobky ThDr.Josefa KUBALÍKA, kříž k hrobu Karla sv.pána HELVERSENA z Hel- versenu , podzemní krypta s rakvemi VIDRŠPERGÁRŮ (l.polovina 17.st.) a snad též Jáchyma, posledního ze slavného rodu GRISPEKŮ, který s manželkou Kateřinou byl pohřbený v Týnci (ze-mřel ve Střeziměři); hrobka restaurátora Františka KOTRBY, malířky Vilmy VRBOVÉ KOTR-BOVÉ a jejich rodičů s Pietou od V. KERHARTA a K.LIDICKÉHO, hroby dalších významných osob.
2c  Hrobka Kolovratů Krakovských staršího a mladšího týneckého rodu z r. 1839, dříve kaple sv.Barbory z let 1757-8, (v ní též pohřben Saša KOLOWRAT, motocyklový a automobilový závodník, průkopník létání a filmového průmyslu) 49°20´51-13°15´34.
3. Kříž u hřbitovní brány z r.1861 (hraběnka MARIE FRANTIŠKA Schirndingová, roz.z Kolowrat).
4. Bývalá škola - stavba z r. 1827.
5. Sousoší: socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1754, socha Immaculaty z r. 1769. Mezi nimi misijní kříž z r. 1876 (P. Josef FORMÁNEK) při kdysi hlavní cestě Týncem;
6. Selský domek (dřívější č.p.7) s pamětní deskou 2.čestného občana Týnce, básníka, spisovatele a redaktora Josefa HA1SE Týneckého z r.1971 (2.3.1885-24. 4. 1964). Josef HAIS tam žil v letech 1885 – 1890, později v č.p.10. Původní domek byl postaven v době zázračných uzdravení v Týnci po r. 1665. Nemovitá památka-nepřístupný, 49°20´44,6-13°15´43,2.
7. Domek č.p.8 - rodný dům spisovatele Františka Václava ZDRÁHALA (10. 2. 1863-15. 12.1928) - byl níže. Po požáru byl v r. 1913 postaven blíže cesty; v současné době hostinec U Malátů;
8. Domek dřívější č.p.10. Po r. 1890 tam žil u prarodičů Josef HAIS Týnecký.  
9. Kříž při cestě do Rozpáralky v Dubí z r. 1903.
10. Dům č.p.59 - takzvaný „vysoký dům" nechal v r. 1904 postavit Jan PIKHART, lokaj hraběte Alexandra (Saši) KOLOWRATA (Ad. Branald, Dědeček automobil);
11. Domek č.p.51 – původně domek zámeckých sloužících. Zde prožil mládí pozdější první čestný občan Týnce řídicí učitel Jan SLÁDEK (28. 10. 1839-16. 8. 1912). V letech 1919-1930 tam byla hudební škola na dechové nástroje;
12. Kampelička č.p.69 z roku 1927 - v současnosti obecní úřad, knihovna, podkrovní byt, hasičská zbrojnice (kámen z božích muk z roku l575).
13. Kříž pod zámkem z r.1843 (hraběnka MARIE FRANTIŠKA Schirndingová, roz.z Kolowrat). Zachován záznam o jeho zřízení. Pokřtil jej básník P.František Jaroslav VACEK Kamenický.
14. Pomník padlých v I. světové válce z Týnce a okolních vsí z r. 1924; 
15. Domek „Květnice", dřívější č.p.11 (pod zámkem). Bydliště rodiny hraběte LEOPOLDA z Kolowrat Krakovského v letech 1887-92.
16. Panská hospoda-krčma č.p.13, základní stavba z poloviny l7.st. (pod zámkem).
17. Soška sv.Jana Nepomuckého před bývalou farou z první poloviny 18.století (P.Vavřinec VLASÁK).
18. Obecní studna „Vinopal“, hlavní zdroj pitné vody pro občany Týnce od poloviny 16. století.
19. „Kalvárie" — tři kříže s lavičkami z r. 1880 k odpočinku a vyhlídce do kraje (P.Josef FORMÁNEK na památku ukřižování P.Ježíše Krista).
20. „Vila" - dům pro zemědělské dělníky kolowratského velkostatku z r. 1928.
21. Kříž u panských stodol (u Vily) z r. 1899 - 49°20´°47,3-13°16´36,0.
22. Sýpka kolovratského velkostatku z druhé poloviny 17. století (nepřístupné);
23. Lincmajerův kříž při rozcestí cest do Janovic a do Vacov z r.1877 (vdova Josefa LINCMAJEROVÁ) - 49°20´51-13°15´36,9.
24. Kříž při cestě do Vacov z r. 1850 (rolník HEJLÍČEK z Vacov č.p.3).
25. Kříž při silnici do Janovic ( u Raušlovic rybníčku) z r.1863 (P.Josef FORMÁNEK).

Rozpáralka
1. Boží muka při cestě k Týnci z druhé poloviny 19. století (P.Josef FORMÁNEK) - 49°20´33,6-13°15´10.
2. Tři selská staveni písemně připomínaná od roku 1655.
3. Boží muka s Ukřižovaným a třemi erby z roku 1575 zvané „Baba" (za č.p. 1 při polní cestě do Javora – nemovitá památka) - 49°20´31,5-13°15´10,8.Mochtín Kolinec Velhartice Vrhaveč Petrovice u Sušice Chlistov Mokrosuky Hlavňovice Běšiny Týnec Hartmanice Hrádek
 


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti.