Sklárna v Anníně

První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.

V roce 1837 najal huť zkušený Jan Lötz. Zasadil se o vybudování nové brusírny a sídla pro nájemce sklárny. Pokračoval ve výrobě dutého zušlechtěného křišťálu.

V roce 1910 se vedení sklárny ujímá jeho zeť František Novotný. Jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku aplikuje technologii chemického leštění křišťálového skla. Závod modernizuje elektrifikací pohonu zařízení. Roku 1934 se vedení sklárny ujímá jeho zeť ing. Karel Schell, rodák z Dlouhé Vsi. Ten dokončil projekt elektrifikace sklárny tím, že silný nedostatek palivového dříví vyřešil originálním způsobem elektrotavby skla v peci vlastní konstrukce. Tato technologie byla světovým primátem. 

 


Mapa