Židovský hřbitov

Židovský hřbitov je doložen od 1. čtvrtiny 18. století, nejstarší náhrobek pochází z roku 1742, pohřbívalo se zde až do 30. let 20. století.

Hřbitov byl za druhé světové války nacisty ničen a náhrobky byly odvezeny. V roce 1945 byly historické barokní a klasicistní náhrobky vráceny a hřbitov byl částečně rekonstruován.


Mapa