Přírodní park Kochánov

Chráněné území o rozloze 81 km2 založené v roce 1985 za účelem zachování Kochánovských plání, charakteristického geomorfologického reliéfu podhůří Šumavy.

Rozsáhlé lesní celky se střídají s lužním lesem, ve kterých se dodnes zachovala sejpová pole. Na území parku lze nalézt také řadu chráněných rostlin a živočichů.


Mapa