Kostel sv. Jana Křtitele v Mlázovech

Až do 20. století sloužil kostel jako zámecká kaple. Jeho hlavní loď je polygonálně uzavřena pětibokým kněžištěm (presbytář) a opatřena sakristií a oratoří v patře. Presbytář s paprsčitě žebrovou klenbou je uprostřed zakončen hladkým svorníkem a prolomen čtyřmi okny z nichž pouze jedno s otvorem 15 cm je původní. Střechu kostela uzavírá cibulovitá kopule se zvonicí. Lomený oblouk s mělkým profilováním tvoří vchod na severní straně kostela.

Hlavní loď kostela s plochým stropem je dlouhá 8,30 m a široká 7,60 m. Její interiér zdobí tři barokní oltáře se sochařskou výzdobou. Dochovala se původní křtitelnice a Madona s dítětem ze 14. století. V obvodní zdi kostelního hřbitova směrem na východ, je umístěna románská kaple.


Mapa