Kostel Narození Panny Marie

Původně románský kostel, počátkem 14. stol. rozšířený goticky, upravovaný renesančně a barokně.

Dvoulodní stavba s gotickým presbytářem, asymetricky umístěnou románskou věží v západním průčelí a hranolovou věží při presbytáři. Nejstaršími částmi farního kostela jsou západní věž, západní a jižní stěna lodi. Pocházejí z doby okolo roku 1240. V první třetině 14. století byl postaven dnešní presbytář a zbylé obvodové zdi lodi.

Velká přestavba proběhla počátkem 16. století: jejím výsledkem je severní mohutná věž a asymetrické rozvržení obou částí dvojlodí. Další úpravy proběhly počátkem 17. století (severní předsíň s oratoří) a v 18. století (vnější omítky, kruchta).


Mapa