Tvrz Kouskova Lhota

Černé Krávy je malá osada spadající pod obec Vrhaveč. Stojí v ní bývalá tvrz s poplužním dvorem. Majiteli byli Kouskové ze Sobětiček, od konce 17. století Krakovští z Kolovrat.

Tvrzí stojí nad rybníkem. Je věžovitá o 3 patrech se zachovaným pozdně gotickém ostěním, z 15. století, okolo věže zbytky hradeb a základů 2. budovy, val a příkop.


Mapa