Modernizace autobusových čekáren v obcích sdružení Střední Pošumaví

Dotační titul 2017 PSOV PK 2017 - Integrované projekty
Číslo žádosti 037PB00013
Datum doručení 14. 2. 2017
Požadovaná částka 382 000 Kč
Schválená částka 382 000 Kč
Stav žádosti Vyúčtování vloženo
Datum uzavření smlouvy 25. 9. 2017

Účelem tohoto projektu je v převážné míře odstranění starých autobusových čekáren a jejich nahrazení novými čekárnami. V několika případech se jedná o pořízení nové čekárny do míst, kde bylo pouze zastávkové místo bez jakéhokoli přístřešku.

Většina stávajících čekáren je značně poškozena, často již za hranicí životnosti a náklady na opravu by představovaly mnohdy vyšší částku než pořízení nových autobusových čekáren. Čekárny jsou umístěny na dobře viditelných místech dotčených obcí a jejich neutěšený stav nepřispívá k hezkému vzhledu těchto obcí, které jsou jinak velmi dobře udržovány.

Čekárny jsou navázány na stávající veřejnou autobusovou dopravu a umístění čekáren je zvoleno tak, aby přispěly ke zvýšení komfortu cestování místních obyvatel. Navrženým řešením je proto výměna autobusových čekáren v 9 obcích nebo jejich místních částech sdružení Střední Pošumaví - Kolinci, Vrhavči, Hrádku u Sušice, Týnci, Velharticích, Hlavňovicích, Mochtíně, Petrovicicích u Sušice a Hartmanicích.

Celkem bylo vyměněno nebo nově pořízeno 10 čekáren.

Další informace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost/zadost/18544/