Charita Sušice

Posláním Charity ČR je pomoc bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Charita je vedena Římskokatolickou církví.

Oblastní charita Sušice je nestátní nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Kolinec a další obce).

Hlavní činností Oblastní charity Sušice je pomoc lidem v obtížných životních situacích, se kterými si nemohou pomoci sami. V roce 2005 získala Oblastní charita Sušice ocenění Cena kvality v sociální péči.

Oblastní charita Sušice je samostatný právnický subjekt a je zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-710/1999 od 12. 5. 1999. Zřizovatelem je Biskupství Českobudějovické

Statutárním orgánem je ředitel organizace, jmenovaný prezidentem Diecézní charity České Budějovice, na základě výsledku výběrového řízení. Od roku 2001 je ředitelem Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová Prodanová.