Charita Sušice

Charita Sušice je nestátní nezisková organizace a registrovaný poskytovatel sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Sušice (Sušice, Kašperské Hory, Strašín, Kolinec) ORP Klatovy (Železná Ruda, Čachrov) a ORP Horažďovice (Horažďovice, Nalžovské Hory) - v případě Odlehčovacích služeb, a to od roku 2001.

Charita Sušice poskytuje 4 služby:

  • Pečovatelská služba,

  • Odlehčovací služby,

  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,

  • Odborné sociální poradenství.

Mezi další činnosti charity patří poskytování potravinové a materiální pomoci a půjčovna kompenzačních pomůcek.

Charita Sušice poskytuje na vymezeném území sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí a bez pomoci se již neobejdou. Péče je vykonávána v terénu, v domácnostech klientů. Ke každému člověku přistupujeme s úctou, naši práci vykonáváme profesionálně a s láskou. Všichni pracovníci se řídí Kodexem Charity Česká republika.

Charita Sušice organizační složkou Diecézní charity České Budějovice a členem sdružení Charita Česká republika, která je největším nestátním poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v ČR. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.


Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný prezidentem Diecézní charity České Budějovice a od 01.5. 2024 je ředitelkou Charity Sušice Ing. Štěpánka Brabcová.