Mochtín

Obec Mochtín leží v Plzeňském kraji, cca 7 km jihozápadně od Klatov. Nadmořská výška obce se pohybuje okolo 450 m n. m.

První zmínky o obci Mochtín jsou velmi kusé. Pravděpodobnost jejího vzniku je mnohem starší, nejsou však písemné doklady z té doby. Proto bereme v úvahu první dochované a dosažitelné rukopisy. Mochtín je ves původu prastarého, která byla v nejstarších dobách samotným statkem. V roce 1398 koupil Mochtín pan Půta z Dolan.

Politická obec Mochtín se skládala z osad Mochtína, Těšetin a Lhůty. Obec tvořily původně zemědělské usedlosti. Před třicetiletou válkou (1618–1648) se v obci nacházelo 25 selských gruntů, všechny původní usedlosti do roku 1744 postupně vyhořely. V Mochtíně byla provozována zájezdní hospoda v čp. 1. V letech 1704–1728 vlastnila formanskou hospodu rodina Mayerů. Z rodu Mayerů pocházel i známý básník JUDr. Rudolf Mayer (1837–1865).

Zámek Mochtín je menší jednopatrový zámek s dvěma věžemi. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.