Turistické cíle

Hrad Velhartice (původně Vilhartice) stojí na ostrohu nad levým břehem řeky Ostružná. Byl založen na přelomu 13. a 14. století pány z Velhartic.
Původní dřevěná kaplička, která vznikla na místě poustevny mnicha Vintíře, byla opět vystavěna v roce 1992.
Původem středověká sakrální stavba s dochovaným gotickým presbytářem. Později barokně upravován.
Původně románský kostel, počátkem 14. stol. rozšířený goticky, upravovaný renesančně a barokně.
Kostel byl původně zámeckou kaplí, přestavěn v roce 1654.
Kostel Povýšení sv. Kříže najdeme na mírném návrší v jižní části vesnice.
Původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi ze 14.století, později barokně upraven.
Kostel s románskými základy byl patrně postaven klášterní hutí někdy kolem roku 1200. Prvně se zmiňuje ve 14. stol. Roku 1755 byl kostel barokní přestavbou rozšířen. Roku 1854 přistavěna mohutná kostelní věž. Zachován raně gotický presbytář, pozdně gotická Madona (konec 15. stol.).
Kostel svatého Jana Křtitele se nachází v obci Mlázovy v blízkosti zámeckého areálu. Jedná se o raně gotickou stavbu, která byla později barokně upravena.
Barokní kostel ze začátku 19. století
Gotický kostel někdejšího horního městečka na severním úbočí Šumavy.
Hřbitovní kostel svaté Maří Magdalény ve Velharticích na Klatovsku pochází již ze 14. století. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Kostel se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín.
Nepřehlédnutelnou dominantou Petrovic je kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století s románskou věží zakončenou cimbuřím a hradební zdí.
Kostel z 1. poloviny 13. století nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny. Je obklopen hřbitovem a viditelný z širokého okolí.
Jediný kostel tohoto zasvěcení na světě, byl postaven v roce 1706 na místě dřevěné kaple.
Kostel románského původu postavený na přelomu 12. a 13. století.
Lípa je chráněna od roku 1978 pro svůj vzrůst, věk a jako krajinná dominanta.
Loretánská kaple v Týnci u Klatov se nachází v centru osady Loreta, místní části obce Týnec. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.
Muzeum nabízí expozici o životě židovského obyvatelstva v zádadočeském příhraničí.
Hory Matky Boží jsou malebné pošumavské městečko, které se v minulosti proslavilo těžbou stříbra.
Naučná stezka Vlčí jámy vás provede lesem na Vojeticemi k zachovalým jamám na chytání šelem
Přírodní park Kochánov byl vyhlášen v roce 1985 jako oblast klidu, v roce 1994 získal status přírodního parku.
První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.
Tvrz je věžovitá stavba o 3 patrech se zachovaným pozdně gotickém ostěním, z 15. století.
Tvrz ze 14. století byla postavena jako věžovitá budova se dvěma patry obehnaná vodním příkopem s padacím mostem. Za její zakladatele jsou považováni páni ze Svojšic.
Založen v 17. století Kocy z Dobrše, kterým patřil až do 20. století.
Původní zemanská tvrz byla v 1. polovině 17. století přestavěna na renesanční zámek, z něhož se dodnes zachovala budova panské sýpky.
Renesanční zámek vybudovaný v roce 1590, v 18. století rozšířený o nový barokní zámek. Od roku 2008 místo konání řady kultirních a společenských akcí.
Zámek Mlázovy je barokní stavba nacházející se ve vesnici Mlázovy. Zámecký areál je chráněn jako kulturní památka ČR.
Zámek vzrostlý z vodní tvrze vystavěné Volfem Gothartem Perglerem z Perglasu (či jeho synem) po roce 1579. Za třicetileté války zde byli ubytováni vojáci Baltazara Marradase. Později majetek Račínů z Račína.
Zámek Mochtín je menší jednopatrový zámek s dvěma věžemi. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Zámek Týnec je barokní zámek, který se nachází uprostřed obce. Patří mezi první příklady vrcholně barokních sídel v Čechách.
Židovský hřbitov u obce Dlouhá Ves s řadou dochovaných cenných náhrobků především z 19. a 1. poloviny 20. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1742.
Židovský hřbitov v Kolinci, založený snad v první polovině 14. století, se nachází v jihovýchodní části městysu Kolinec.
Židovský hřbitov ve Chlístově se nachází v lese nad obcí asi kilometr od centra.
Na vrchu Bartoloměj (691 m. n. m.) vzdáleném 2,5 km od Běšin byl vybudován ve 14. století kostel v gotickém slohu.
Nad obcí Kašovice se nachází zbytky tvrze, která je prvně připomínaná ve 14. století. V 16. století se již uvádí jako pustá.
200 let staré roubené stavení v osadě Zvíkov, které je zapsáno v seznamu chráněných památek UNESCO.