Dlouhá Ves

Osídlení údolí v prostoru Dlouhé Vsi je zmiňováno již v jedenáctém století. Vznik obce samotné je datován rokem 1290. Od 18. století centrum zpracování dřeva na horní Otavě. Řeka sloužila k dopravě dřeva z centrální Šumavy.

Kdo projíždí Dlouhou Vsí poprvé je udiven dlouhou řadou stejných domků u silnice na Kašperské Hory, vybudovaných jako kolonie pro dělníky pro tehdejší dřevařskou výrobu.

Dlouhá Ves, Nové Městečko a Annín jsou tradiční turistické zastávky při cestě do centrálních částí Šumavy. Turisté mohou využít ubytování jak v kempech při řece Otavě, tak v penzionech nebo v soukromí.

Dlouhá Ves není jen historie nebo turistický ruch. V obci aktivně působí tělovýchovná jednota s fotbalem nejen pro dospělé, ale i pro žáky. Velmi aktivními spolky jsou také hasiči a myslivci. Jedním z center společenského života v obci je škola. Pořádá akce, na kterých je možno se setkat s velmi zajímavými lidmi.

Původně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi ze 14.století, později barokně upraven.
Kostel se nachází na vršku v ohybu řeky Otavy u obce Annín.
První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.
Židovský hřbitov u obce Dlouhá Ves s řadou dochovaných cenných náhrobků především z 19. a 1. poloviny 20. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1742.