Petrovice u Sušice

Obec Petrovice se nachází přibližně 10 km jihozápadně od města Sušice. Zachovalá, krásná, členitá krajina s lesy a pastvinami zde dosahuje nadmořské výšky od 600 do 1 000 m n. m.

Osidlování Petrovicka probíhalo přibližně v 11.–12. století. Prvními trvale usedlými obyvateli kraje byli keltští rýžovníci zlata, kteří pronikali za drahým kovem při řece Volšovce až k Pstružnému potoku. Místy se zde dodnes nacházejí zbytky starých sejpů, pozůstatků rýžovnické činnosti. Drobná sídla rýžovníků byla rozeseta po úbočích nebo přímo v nivách zlatonosných potoků. Na odbočce zlaté solné stezky, vedoucí z Hartmanic směrem k Velharticím a dále do vnitrozemí probíhal od konce 11. století čilý obchodní ruch.

První písemná zpráva o Petrovicích je z roku 1319. Ve středověku se Petrovice rozrůstaly severním směrem při cestě do Kněžic, kde měli sídlo majitelé kněžického statku, a kde byla až do roku 1589 fara.

Nepřehlédnutelnou dominantou Petrovic je kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století s románskou věží zakončenou cimbuřím a hradební zdí.
Naučná stezka Vlčí jámy vás provede lesem na Vojeticemi k zachovalým jamám na chytání šelem
Tvrz ze 14. století byla postavena jako věžovitá budova se dvěma patry obehnaná vodním příkopem s padacím mostem. Za její zakladatele jsou považováni páni ze Svojšic.