Velhartice

Obec Velhartice se nachází 10 km severozápadně od Sušice při řece Ostružné v 622 m n. m. mezi Šibeničním vrchem (740 m n. m.) a Borkem (859 m n. m.). Obec se rozprostírá mimo území Národního parku i Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Nejstarší zpráva o Velharticích je z roku 1318. Přibližně v této době byl dostavěn hrad, který tehdy patřil Buškovi z Velhartic, komorníkovi a příteli Karla IV. Osada však vznikla již dříve při obchodní cestě z Bavor do vnitra Čech. Starší než hrad je i farní kostel, původně románský.

Zakládací listina dalšího kostela z roku 1373 nazývá osadu městečkem. Po roce 1390 jsou majiteli Velhartic páni z Hradce (Jindřichova). Z nich Menhart obdařil městečko roku 1444 prvním privilegiem (týkalo se nápadů odúmrtních). V tomto období byly na hradě ukrývány po několik let české korunovační klenoty. Za třicetileté války získal Velhartice císařský plukovník de Hoeff Huerta, který na hradě postavil renesanční palác.

Hrad Velhartice (původně Vilhartice) stojí na ostrohu nad levým břehem řeky Ostružná. Byl založen na přelomu 13. a 14. století pány z Velhartic.
Původně románský kostel, počátkem 14. stol. rozšířený goticky, upravovaný renesančně a barokně.
Hřbitovní kostel svaté Maří Magdalény ve Velharticích na Klatovsku pochází již ze 14. století. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky.
Hory Matky Boží jsou malebné pošumavské městečko, které se v minulosti proslavilo těžbou stříbra.