Vrhaveč

Vrhaveč leží podél hlavní silnice na trase Klatovy–Železná Ruda asi 5 km jižně od Klatov. Vesnice se rozprostírá v kotlině, jíž protéká Drnový potok a po západní i východní straně je lemována mírnými kopci.

Původní osídlení v později vzniklém území obce Vrhaveč se pravděpodobně vztahuje ke slovanskému osídlení Klatovské kotliny a pronikání osadníků povodím malých toků. První písemná zmínka o obci Vrhaveč je z roku 1367, kdy majitel vsi je jakýsi Vrhavec. Odtud pochází původ jména obce, která náležela Vrhavcovi.

Tvrz je věžovitá stavba o 3 patrech se zachovaným pozdně gotickém ostěním, z 15. století.