Kolinec

Městys Kolinec leží při hlavní silnici ze Sušice do Klatov v nádherné krajině na rozhraní Šumavského podhůří a Plánické vrchoviny v nadmořské výšce 550–600 m n. m. Místem s nejvyšší nadmořskou výškou je bájemi opředený vrch Vidhošť (759 m n. m.).

K soustavnému osídlení údolí řeky Ostružné v místě dnešního Kolince, dochází pravděpodobně v první polovině 13. století. Začátek tohoto osidlování můžeme spojit s datací stáří základního zdiva kolineckého kostela, jehož stavba byla dokončena přibližně v roce 1180.

První písemná zmínka o osadě rýžovníků zlata v údolí řeky Ostružné se datuje z roku 1290. V době působení Václava Vintíře z Vlčkovic v 16. století dochází k rozkvětu městečka. Tehdy byl na místě dřevěné tvrze postaven renesanční zámeček. Městečko v 15.–18. století získalo řadu práv a výsad. V 19. a 20. století dochází k rozvoji spotřebního průmyslu a těžby kamene.

Kostel s románskými základy byl patrně postaven klášterní hutí někdy kolem roku 1200. Prvně se zmiňuje ve 14. stol. Roku 1755 byl kostel barokní přestavbou rozšířen. Roku 1854 přistavěna mohutná kostelní věž. Zachován raně gotický presbytář, pozdně gotická Madona (konec 15. stol.).
Kostel svatého Jana Křtitele se nachází v obci Mlázovy v blízkosti zámeckého areálu. Jedná se o raně gotickou stavbu, která byla později barokně upravena.
Zámek Mlázovy je barokní stavba nacházející se ve vesnici Mlázovy. Zámecký areál je chráněn jako kulturní památka ČR.
Židovský hřbitov v Kolinci, založený snad v první polovině 14. století, se nachází v jihovýchodní části městysu Kolinec.