Mokrosuky

Obec Mokrosuky leží 7 km severozápadně od města Sušice ve výšce 530 m n. m.

Ves se připomíná již ve 14. století jako majetek velhartického hradu. Poprvé je v historických kronikách uváděna v roce 1419 v souvislosti s někdejším mlýnem. Po rozdělení velhartického panství kolem roku 1560 byla ves připojena k panství kolineckému a novým majitelem se stal Václav Vintíř z Vlčkovic. Roku 1679 se majitelem Mokrosuk stává Arnošt Vojtěch Račín a Mokrosuky jsou připojeny k panství Hrádek.

Obec Mokrosuky se může pyšnit svým rodákem, vynikajícím lékařem, kterým byl prof. MUDr. Václav Vojta, dětský neurolog, autor tzv. „Vojtovy metody dětské rehabilitace“.

Lípa je chráněna od roku 1978 pro svůj vzrůst, věk a jako krajinná dominanta.
Zámek vzrostlý z vodní tvrze vystavěné Volfem Gothartem Perglerem z Perglasu (či jeho synem) po roce 1579. Za třicetileté války zde byli ubytováni vojáci Baltazara Marradase. Později majetek Račínů z Račína.