Hartmanice

Hartmanice se nachází cca 10 km jihozápadně od města Sušice. Leží na hranici CHKO, do Národního parku Šumava zasahuje jen malá část neobydleného území. Město samo se rozkládá na výrazném sedle mezi Pstružným a Lučním potokem v nadmořské výšce cca 712 m. n. m.

Původní osada vznikla začátkem 11. století na zemské stezce vedoucí z Bavorska do Čech v místech, kde se vybíralo clo. První jmenovitá zmínka o Hartmanicích je uváděna v roce 1219 ve spojitosti se jménem Petr z „Artmanic“, další písemná zmínka pochází z roku 1315. Od roku 1273 se Hartmanice rychle rozrůstaly a nabývaly na významu. Přispělo k tomu kutání zlata v zlatonosných žilách křemene v širém okolí. Rozkvět městečka zastavila třicetiletá válka, zlaté doly byly opuštěny a městečko vypáleno.

Několik let zůstaly Hartmanice úplně pusté. Teprve ve druhé polovině 17. století byly postupně obsazovány švábskými Němci a až do roku 1918 zůstaly téměř zcela německé. Od poloviny 19. století lze hovořit o postupné modernizaci. Vznikem samostatného Československa roku 1918 nastává i oživení českého živlu v Hartmanicích. Přispěla k tomu i česká obecná škola, na níž bylo zahájeno vyučování 1. února 1920.

Od roku 1952 byly Hartmanice posledním obydleným místem před vjezdem do Vojenského újezdu Dobrá Voda, což mělo negativní dopad na jejich rozvoj. V roce 1991 byl vojenský újezd zrušen, o rok později získala obec statut města.

Původní dřevěná kaplička, která vznikla na místě poustevny mnicha Vintíře, byla opět vystavěna v roce 1992.
Gotický kostel někdejšího horního městečka na severním úbočí Šumavy.
Jediný kostel tohoto zasvěcení na světě, byl postaven v roce 1706 na místě dřevěné kaple.
Muzeum nabízí expozici o životě židovského obyvatelstva v zádadočeském příhraničí.