O nás

Zájmové sdružení právnických osob Střední Pošumaví vzniklo v roce 1999 s cílem zajistit trvalý rozvoj svého území, společně řešit některé problémy a získat potřebné rozvojové prostředky, jak ze státního rozpočtu ČR, tak i z fondů Evropské unie.

Sdružení ve spádovém území Hartmanicka se nachází v bývalém okrese Klatovy, jihovýchodně od města Klatov, v západní části Šumavy. Území ohraničují hranice katastrů jednotlivých obcí s celkovou výměrou 323, 9 km2.

V současné době jsou členy sdružení obce Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice, Chlístov, Kolinec, Petrovice u Sušice, Mochtín, Mokrosuky, Týnec, Velhartice a Vrhaveč.

Mikroregion Střední Pošumaví, jak už název napovídá, zahrnuje rozsáhlé území šumavských podhůří a svou částí zasahuje i do CHKO a NP Šumava. Celá oblast je přírodně velmi cenná a turisticky atraktivní. Krásná krajina, neporušená příroda, bohatství fauny a flóry a slavné historické kořeny, to je společný jmenovatel mikroregionu Střední Pošumaví, který sdružuje dvanáct obcí nacházejících se v Předhůří Šumavy, v pásu táhnoucím se od jihovýchodu k severozápadu mezi městy Sušice a Klatovy.