Týnec

Obec Týnec se nachází v povodí horního toku řeky Úhlavy na severozápadním pahorku hory Úliště (685 m) v nadmořské výšce 480–530 m n. m., vzdušnou čarou 5,5 km jihozápadně od Klatov. Poloha Týnce je dominantní a z dálky viditelná nad údolím Úhlavy.

První zmínka o Týnci se váže k roku 1227. V 17. století Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat učinil z Týnce středisko rozsáhlého panství s 15 panskými dvory a poddanými v 35 vsích na Klatovsku.

Původem středověká sakrální stavba s dochovaným gotickým presbytářem. Později barokně upravován.
Loretánská kaple v Týnci u Klatov se nachází v centru osady Loreta, místní části obce Týnec. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.
Zámek Týnec je barokní zámek, který se nachází uprostřed obce. Patří mezi první příklady vrcholně barokních sídel v Čechách.