Kostel sv. Kateřiny

Gotický kostel někdejšího horního městečka na severním úbočí Šumavy. Dostupné prameny udávají vznik současné stavby v 15. století, nelze vyloučit starší původ. Upraven v 18. století. 

Dokladem českého osídlení Hartmanic je stříbrný mešní kalich s nápisem "Tento Kalich Nalezi S. Katerzinie Do Hartmanic Anno 1644".


Mapa