Kostel Povýšení sv. Kříže

První zmínka o kostelu Povýšení svatého Kříže v Chlistově pochází z roku 1360 a je zřejmě gotického původu. Prošel řadou přestaveb, i nechtěných z důvodů požáru.

Štíhlá hranolovitá věž byla přistavěna později, stejně jako sakristie a předsíňka. V západním průčelí je hlavní vchod a nad ním okno. Po jeho stranách jsou dva náhrobníky, text na nich je hůře čitelný. Na jižní straně je vchod do věže a druhý do kostela. 

Koncem 19. století prošel kostel novogotickou úpravou a byl vybaven kvalitními varhanami - jednomanuálovým nástrojem o devíti registrech, vybavený pedálovou spojkou a dvěma pevnými kombinacemi, dílo ve své době špičkové varhanářské dílny bratří Riegerů z Krnova. Tyto varhany lákají hudebníky dodnes.


Mapa