Tvrz Svojšice

Svojšická tvrz byla pravděpodobně postavena v letech 1401–1417, kdy byl majitelem vesnice Jan Cíl, který se stal zakladatelem rytířského rodu Cílů ze Svojšic. 

Z tvrze se dochovala obytná jednopatrová budova. Druhé patro bývalo lemované dřevěným podsebitím, po kterém se zachovaly otvory po příporách podél horního okraje budovy. Budova je postavená z lomového zdiva a na fasádách se dochovaly fragmenty omítky. Dovnitř se vstupuje gotickým portálem s rovným nadpražím podepřeným dvěma krakorci. Nad portálem jsou patrné zbytky biblického textu a a nečitelného polychromovaného erbu Cílů ze Svojšic. Přízemí rozděluje příčka se lomeným portálkem. Interiér osvětlují úzká střílnovitá okénka s kamenným ostěním. O něco větší okna jsou ve druhém a třetím podlaží, kde se v jejich špaletách zachovaly zbytky ornamentálních maleb. V období baroka byl interiér upraven na sýpku.

V roce 1792 byla dokončena stavba sousedního jednopatrového zámečku se šesti okenními osami. Průčelí zdobí pilastry, patrová a korunní římsa. Přízemní okna jsou obdélná, zatímco v prvním patře je zakončuje segmentový záklenek. Sklepy pod budovou mají valeně klenuté stropy. V přízemí byly použity plackové klenby a místnosti v patře jsou plochostropé. K severní části průčelí je přiložen přístavek, jehož střecha vytváří balkon přístupný z prvního patra.

 


Mapa