Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel v Týnci pochází z první poloviny 14. století a původně byl zasvěcen Panně Marii, věž kostela byla dostavěna v roce 1660.

V Pamětní knize týnecké fary (psána od r. 1737) je zaznamenáno 19 zázraků, k nimž došlo na přímluvu týnecké Bohorodičky v letech 1661 - 74. V šedesátých a sedmdesátých letech 17. stol. příliv poutníků rostl. 

V Týnci se v šedesátých až osmdesátých letech 17. století konalo každoročně až osm poutí, a to o všech mariánských svátcích. 


Mapa