Kostel sv. Maří Magdalény

Stavba kostela byla zahájena roku 1373. V 16. století byl kostel pozdně goticky přestavěn, z téže doby pochází hřbitovní brána a portály. Ke kostelu byla tehdy přistavěna severovýchodní předsíň s diamantovou klenbou. Chrám byl výrazně upraven ještě v 19. století, například presbytář tehdy získal novou klenbu.

Původní třídílný gotický oltář, nazývaný „Velhartická archa“, koupilo v roce 1902 Národní muzeum. Je vystaven ve sbírce starého umění Národní galerie v pražském Anežském klášteře.

Poslední významná oprava byla provedena v roce 1947 zásluhou administrátora Josefa Peksy. V letech 1968–1969 byla díky obyvatelům Velhartic na západní straně kostela osazena vnější ocelová okna a bylo opraveno zdivo.


Mapa