Naučné stezky v Pošumaví

  • NS Hamižná – Hartmanice (ochranářský koutek – příroda, zlatokopectví)

  • NS Velhartice – Velhartice (hrad, těžba stříbra, PR Borek, Ostružná, chata Jana Wericha)

  • NS důlní činnosti v okolí Hor Matky Boží (křížová cesta, bývalé hornické město s těžbou stříbra, středověké důlní zařízení)

  • NS Farmářská – Petrovice u Sušice (zaměřena na zemědělství - řada farem, které umožňují poznat současnou podobu zemědělství, navazujícího na tradiční dřívější formy)

  • NS Vlčí jámy – Petrovice u Sušice (příroda, jámy na chytání šelem)

  • NS Cestou zlatokopů - Petrovice u Sušice (po stopách středověkého dolování zlata na Klatovsku – 17 km okružní trasa šumavským předhůřím),

  • NS Rýžování zlata – Petrovice u Sušice (sedm zastavení, kde je popisováno rýžování zlata)